Dla wszystkich

tw!helptw!help

Pokazuje wszystkie dostępne komendy.
Przykład: tw!help

tw!tribe topodtw!tribe topod [serwer] [strona] [id/skrót plemienia, można podać więcej niż 1]

Generuje listę graczy z wybranych plemion i sortuje po pokonanych w ataku.
Przykład: tw!tribe topod pl148 1 AWW! AWW!!

tw!tribe topoddtw!tribe topodd [serwer] [strona] [id/skrót plemienia, można podać więcej niż 1]

Generuje listę graczy z wybranych plemion i sortuje po pokonanych w obronie.
Przykład: tw!tribe topodd pl148 1 AWW! AWW!!

tw!tribe topodstw!tribe topods [serwer] [strona] [id/skrót plemienia, można podać więcej niż 1]

Generuje listę graczy z wybranych plemion i sortuje po pokonanych jako wspierający.
Przykład: tw!tribe topods pl148 1 AWW! AWW!!

tw!tribe topodtw!tribe topod [serwer] [strona] [id/skrót plemienia, można podać więcej niż 1]

Generuje listę graczy z wybranych plemion i sortuje po pokonanych ogólnie.
Przykład: tw!tribe topod pl148 1 AWW! AWW!!

tw!tribe toppointstw!tribe toppoints [serwer] [strona] [id/skrót plemienia, można podać więcej niż 1]

Generuje listę graczy z wybranych plemion i sortuje po punktach.
Przykład: tw!tribe toppoints pl148 1 AWW! AWW!!

Dla adminów

tw!addgrouptw!addgroup

Dodaje nową grupę.
Przykład: tw!addgroup

tw!groupstw!addgroup

Pokazuje listę grup dodanych przez administrację tego serwera Discord.
Przykład: tw!addgroup

tw!deletegrouptw!deletegroup [ID grupy z tw!groups]

Usuwa grupę.
Przykład: tw!deletegroup 1

tw!observetw!observe [ID grupy z tw!groups] [serwer] [id plemienia/skrót plemienia]

Dodaje plemię do grupy.
Przykład: tw!observe 1 pl148 AWW!

tw!observationstw!observations [ID grupy z tw!groups]

Pokazuje plemiona należące do wybranej grupy.
Przykład: tw!observations 1

tw!deleteobservationtw!deleteobservation [ID grupy z tw!groups] [id z tw!observations]

Usuwa plemię z grupy.
Przykład: tw!deleteobservation 1 1

tw!conqueredvillagestw!conqueredvillages [ID grupy z tw!groups]

Ustawia kanał na którym będą się pojawiać informację o podbitych wioskach w danej grupie. WAŻNE! Wywołaj tę komendę na kanale na którym chcesz dostawać te powiadomienia.
Przykład: tw!conqueredvillages 1

tw!lostvillagestw!lostvillages [ID grupy z tw!groups]

Ustawia kanał na którym będą się pojawiać informację o straconych wioskach w danej grupie. WAŻNE! Wywołaj tę komendę na kanale na którym chcesz dostawać te powiadomienia.
Przykład: tw!lostvillages 2

tw!disableconqueredvillagestw!disableconqueredvillages [ID grupy z tw!groups]

Wyłącza powiadomienia o podbitych wioskach w danej grupie.
Przykład: tw!disableconqueredvillages 1

tw!disablelostvillagestw!disablelostvillages [ID grupy z tw!groups]

Wyłącza powiadomienia o straconych wioskach w danej grupie.
Przykład: tw!disablelostvillages 1

tw!showennobledbarbs tw!showennobledbarbs [ID grupy z tw!groups]

Włącza/wyłącza informacje o podbitych wioskach barbarzyńskich.
Przykład: tw!showennobledbarbs 1

tw!showinternals tw!showinternals [ID grupy z tw!groups]

Włącza/wyłącza notyfikacje o podbiciach plemion należących do jednej grupy.
Przykład: tw!showinternals 1

tw!changelanguage tw!changelanguage [en | nl | pl]

Zmienia język w którym są wyświetlane odpowiedzi od bota.
Przykład: tw!changelanguage pl

tw!coordstranslation tw!coordstranslation [serwer]

Włącza translator koordynat.
Przykład: tw!coordstranslation pl153

tw!disablecoordstranslation tw!disablecoordstranslation

Wyłącza translator koordynat.
Przykład: tw!disablecoordstranslation